ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด
ทะเบียนหนังสือ ลช.ลย./2985
หนังสือลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทุกส่วน,นายอำเภอทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ