ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032/8061
หนังสือลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง แจ้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ