ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลการอุทธรณ์การประกวดราคาจัดซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/8060
หนังสือลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท สตรีมมาสเตส จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ