ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/2941
หนังสือลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ