ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/7664
หนังสือลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงตะวันพัฒนา
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ