ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอจัดทำคู่มือทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ท่าลี่) นข 622 เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/7593
หนังสือลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ขนส่งจังหวัดเลย
หมายเหตุ เนื่องจากคู่มือสูญหาย
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ