ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงารราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/7498
หนังสือลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ