ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/7205
หนังสือลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวนการโรงพยาบาลเลย
หมายเหตุ เอกสารตัวจริงส่งตามมาค่ะ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ