ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางพนารัตน์ อระชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/6924
หนังสือลงวันที่ 30 เมษายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ