ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานออกคำสั่งการพ้นจากตำแหน่งของพนักงานจ้างทั่วไป
ทะเบียนหนังสือ ลย 75001/1357
หนังสือลงวันที่ 26 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ งานการเจ้าหน้าที่
ส่งถึง ประธานกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ