ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อายัดทรัพย์สิน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0030/6261
หนังสือลงวันที่ 19 เมษายน 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง กรรมการผู้จัดการบริษัท สิมสวัสดิ์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ