ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: จ้างเหมารถไถปรับปรุงดินและทำแปลงปลูกพืช
ทะเบียนหนังสือ ลย0025/1269
หนังสือลงวันที่ 24 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายไกรสรณ์ พันธิรัตน์
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ