ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การฝึกอบรมตามสัญญาโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ทะเบียนหนังสือ ลย 0017.2/1196
หนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ