ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอแจ้งผลการจัดซื้อจ้าง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5046
หนังสือลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง บริษัท ที อีคิว จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ