ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ไฮเทค เมดิคอล จำกัด
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/5042
หนังสือลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง คณะกรรมการการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ