ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเงินเพื่อชำระหนี้
ทะเบียนหนังสือ ลย 76702/5034
หนังสือลงวันที่ 26 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน
ส่งถึง ผู้จัดการ ธ.กรุงไทย สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ