ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบรับการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1174
หนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายอำเภอภูหลวง
หมายเหตุ
ไฟล์
  การแก้ไขปัญหาผักตบชวา ประจำปี พ.ศ.2561