ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยกเลิกการประกาศกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/4844
หนังสือลงวันที่ 22 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท สตีมมาสเตอร์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ