ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/4650
หนังสือลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นางปริมจีรา รัตนะ ผู้จัดการร้านรัตนมงคล รับซื้อของเก่า
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ