ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเอกสาร
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1149
หนังสือลงวันที่ 23 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง ผอ.รพ.วังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ