ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0013/4444
หนังสือลงวันที่ 15 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ