ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเบิกเงินโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0119/21119
หนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอเมืองเลย
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดดเลย
หมายเหตุ สิ่งที่ส่งมาด้วย (ส่งภายหลัง)
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ