ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอซื้อไม้สักท่อน
ทะเบียนหนังสือ ลย0025/1097
หนังสือลงวันที่ 22 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง หัวหน้าสวนป่าน้ำสวยห้วยปลาดุก
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ