ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อช่วยราชการ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0020.1/4031
หนังสือลงวันที่ 8 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมที่ดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ