ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด
ทะเบียนหนังสือ ลย 75001/3981
หนังสือลงวันที่ 6 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ องค์การบริหารส่วนำบลนาแขม
ส่งถึง อำเภอเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ