ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงาน สค.1
ทะเบียนหนังสือ ลย 0020.1/3824
หนังสือลงวันที่ 5 มีนาคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมที่ดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ