ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ตอบข้อเสนอแนะความคิดเห็นและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.010/3470
หนังสือลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บจก.เซนต์เมด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ