ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งใบสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์อบรมฝึกวิชาขีพช่างปูกระเบื้อง
ทะเบียนหนังสือ ลย0025/1023
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง กรรมการผู้จัดการ บ.เรืองเดช โฮมเซนเตอร์ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์
  เร่งรัดการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด