ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/3315
หนังสือลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ