ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับ จำนวน 4 คัน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/3314
หนังสือลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง สาธารณสุขอำเภอผาขาว
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ