ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ร้องขอความเป็นธรรม กรณี ก.อบต.จังหวัด มติสั่งกลับเข้ารับราชการขัดแย้งกับมาตรฐานทั่วไป และการคืนสิทธิต่างๆ ให้กับผู้กลับเข้ารับราชการของอดีตพนักงานส่วนตำบลโพนสูง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/1008
หนังสือลงวันที่ 19 มกราคม 2561
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2561
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
ส่งถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ