ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การคัดเลือกคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.2/2462
หนังสือลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ