ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขาย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2955
หนังสือลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ