ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่ออำนวยขอความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0023.3/2902
หนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ