ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.007/2861
หนังสือลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๘.๒ เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ