ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้คืนหลักประกันสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/2539
หนังสือลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ธ.ยูโอบี สาขาซอยอยู่ดี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ