ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2481
หนังสือลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บริษัท กู๊ด แอนด์ เกรท พลัส จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ