ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขออนุญาตใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และขอจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/2120
หนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ธนารักษ์พื้นที่เลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ