ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัตให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ(ที่ไม่ใช่่รถพยาบาลฉุกเฉิน) 2 คัน
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/2082
หนังสือลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.หนองหิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ