ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเชิญเป็นประธานงานมหกรรมกัญชาทางการแพทย์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.015/2365
หนังสือลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสนงนายกรัฐมนตรี (นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียยรติกุล)
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ