ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/1865
หนังสือลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.วังสะพุง
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ