ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: งบเดือน บทด.72-73 สจ.เลย
ทะเบียนหนังสือ ลย 0020.1/234
หนังสือลงวันที่ 6 มกราคม 2564
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2564
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง อธิบดีกรมที่ดิน
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ