ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งแก้ไขซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/1750
หนังสือลงวันที่ 31 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผอ.รพ.ท่าลี่
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ