ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปี2562
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.006/1713
หนังสือลงวันที่ 30 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง เลขาธิการราชวิทยาลัยทันตแพทย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ