ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียนค่าปรับ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.201.1.01/1643
หนังสือลงวันที่ 29 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ร้าน สไมล์ เซอร์วิส
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ