ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.1/1415
หนังสือลงวันที่ 25 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.บุญเลี้ยงคอนสตรัคชั่น
หมายเหตุ งานพัสดุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ