ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.003/1136
หนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๘ อุดรธานี
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ