ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลฯ
ทะเบียนหนังสือ ลย 0034/1083
หนังสือลงวันที่ 21 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ