ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อลำเลียงผลการผลิตทางการเกษตร
ทะเบียนหนังสือ ลย 74001//995
หนังสือลงวันที่ 18 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ อบต.แก่งศรีภูมิ
ส่งถึง ท้องถิ่นจังหวัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ