ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญา
ทะเบียนหนังสือ ลย 0032.001.3/901
หนังสือลงวันที่ 16 มกราคม 2562
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2562
ผู้ส่งหนังสือ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ส่งถึง ผจก.ธ.กรุงเทพ จำกัด
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ